Υπολογισμός της απόδοσης εφαρμογής μεθόδου Βιοενίσχυσης για τη μείωση της παραγόμενης περίσσειας ιλύος σε Ε.Ε.Λ.

Υπολογισμός της απόδοσης εφαρμογής μεθόδου Βιοενίσχυσης για τη μείωση της παραγόμενης περίσσειας ιλύος σε Ε.Ε.Λ.

Συνεχίζοντας από το προηγούμενο, το παρόν άρθρο παρουσιάζει έναν απλό τρόπο υπολογισμού της παραγόμενης περίσσειας ιλύος πριν και μετά την εφαρμογή μιας μεθόδου βιοενίσχυσης, ώστε τα αποτελέσματα της εφαρμογής να μπορούν να είναι μετρήσιμα και συγκρίσιμα.

 

Υπολογισμός της απόδοσης μεθόδου Βιοενίσχυσης για τη μείωση της παραγόμενης περίσσειας ιλύος

Related Articles

Η εταιρεία

Η EUROMARKET δεν προμηθεύει μόνο τον εξοπλισμό.

Προσφέρει επιπλέον:

  • - Διαρκή τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
  • - Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.
  • - Εκπαίδευση για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση.
  • - Υποστήριξη για τις επισκευές.
  • - Προμήθεια ανταλλακτικών.
  • - Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κλπ.
  • - Προσφέρει συγχρόνως την πολυετή και πλούσια εμπειρία της για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων για βέλτιστες τεχνικο-οικονομικές λύσεις, ανά εφαρμογή.

Διαθέτει πλήρη επιστημονική και τεχνική επάνδρωση και ανάλογη οργανωτική υποδομή.

Επικοινωνία

Γραφεία - Εργοστάσιο:

Δημοκρίτου 9, 19441 ΒΙ. ΠΕ. Κορωπίου

Tel: + 30 210 7245642

      + 30 210 7245383

      + 30 210 6620259

Email: info@euromarket.com.gr

ΑΡ .ΓΕΜΗ: 7045301000