• Σύγχρονο Εργοστάσιο Παραγωγής

  • Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΟΡΓΑΝΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ

Πλήρης σειρά μηχανημάτων, κατασκευών, οργάνων και προϊόντων για την μηχανική, χημική και βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων - λυμάτων και τη διαχείρηση λασπών.

"

περισσότερα

ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (PVC, PP και PVDF)

-Trickling filter διασταυρούμενων (cross flow) ή καθέτων (vertical flow) καναλιών)

- Lamella Separator για ταχεία καθίζηση

- Πληρωτικό υλικό πύργων ψύξεως

περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΟΙΛΗΣ ΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ (MBR) – ΝΕΡΟΥ

Για προκατασκευασμένες (containerized) και μή μονάδες επεξεργασίας MBR.

Πάνω από 3600 εφαρμογές παγκοσμίως. Mitsubishi, μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Live Liquid Micro - Organisms (LLMO)

Σύνθεση βακτηρίων υψηλής συγκέντρωσης σε υγρή μορφή, της Αμερικανικής εταιρείας General Environmental Science (G.E.S.)

Το απαραίτητο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος

περισσότερα

MBBR MEDIA

BIOCARRIERS - EUROM

Για εφαρμογές σε συστήματα M.B.B.R. (Moving Bed Biofilm Reactor)

Παραγωγή στην Ελλάδα

Βιολογική Επεξεργασία για Αστικά και Βιομηχανικά Απόβλητα

περισσότερα