• Σύγχρονο Εργοστάσιο Παραγωγής

  • Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΟΡΓΑΝΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ

Πλήρης σειρά μηχανημάτων, κατασκευών, οργάνων και προϊόντων για την μηχανική, χημική και βιολογική επεξεργασία υγρών αποβλήτων - λυμάτων και τη διαχείρηση λασπών.

"

περισσότερα

ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (PVC, PP και PVDF)

-Trickling filter διασταυρούμενων (cross flow) ή καθέτων (vertical flow) καναλιών)

- Lamella Separator για ταχεία καθίζηση

- Πληρωτικό υλικό πύργων ψύξεως

περισσότερα

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΟΙΛΗΣ ΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ (MBR) – ΝΕΡΟΥ

Για προκατασκευασμένες (containerized) και μή μονάδες επεξεργασίας MBR.

Πάνω από 3600 εφαρμογές παγκοσμίως. Mitsubishi, μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Live Liquid Micro - Organisms (LLMO)

Σύνθεση βακτηρίων υψηλής συγκέντρωσης σε υγρή μορφή, της Αμερικανικής εταιρείας General Environmental Science (G.E.S.)

Το απαραίτητο εργαλείο για όσους ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος

περισσότερα

BIOCARRIERS - EUROM

Για εφαρμογές σε συστήματα M.B.B.R. (Moving Bed Biofilm Reactor)

Παραγωγή στην Ελλάδα

Βιολογική Επεξεργασία για Αστικά και Βιομηχανικά Απόβλητα

περισσότερα