• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ - ΝΕΡΩΝ

  • ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MBR - MITSUBISHI

  • TRICKLING FILTER MEDIA - ENEXIO

  • ΒΙΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MBBR

  • LAMELLA SEPARATOR - ENEXIO

  • ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Live Liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) - G.E.S. 

  • ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Pompe Rotomec ECO-MIX

 Εμβαπτιζόμενοι αναδευτήρες της σειράς ECO-MIX κατάλληλοι για ανάδευση και ομογενοποίηση υγρών ή λασπών σε αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Εφαρμογή: Μίξη και ομογενοποίηση αποβλήτων
Παροχή: 30 ÷ 750 l/sec.
Ονομαστική ισχύς: 0,55 ÷ 10 kW
Στροφές [rpm]: 480 - 750 - 960 - 1450