Συσκευές Αφυδάτωσης Βιογικών-Χημικών Λασπών

Συσκευές Αφυδάτωσης Βιογικών-Χημικών Λασπών

- Με ενσωματωμένο αυτόνομο σύστημα προπάχυνσης
- Πλήρως ανοξείδωτες
- Υψηλής συμπίεσης
- Για όλες τις ποιότητες λασπών
- Πλήρους αυτόματης λειτουργίας
- Πλήρης σειρά μεγεθών
- Τελευταίας τεχνολογίας για ασφαλή και ευέλικτη λειτουργία.