Περιστρεφόμενοι διανομείς Βιοπύργων (Rotary Distributors - Biotower sprinklers)

Περιστρεφόμενοι διανομείς Βιοπύργων (Rotary Distributors - Biotower sprinklers)

Η ενεργειακά αποδοτική επεξεργασία λυμάτων είναι το μέλλον. Η βιολογική επεξεργασία και η αφαίρεση της αμμωνίας από το άζωτο με τη χρήση βιοφίλτρων καταιονισμού (trickling filters) είναι μια φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτική διαδικασία. Τα βιοφίλτρα καταιονισμού είναι πολύ δημοφιλή και λόγω του γεγονότος ότι οι διεργασίες ενεργούς ιλύος έχουν υψηλότερο λειτουργικό κόστος σε σχέση με μια αντλία που απαιτείται για τη λειτουργία ενός περιστρεφόμενου διανομέα. Οι περιστρεφόμενοι διανομείς VA Teknik είναι κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογίας, σχεδιασμένοι για εξαιρετικές επιδόσεις και μπορούν να χειριστούν ροές με μεγάλη διακύμανση. Ο διανομέας λειτουργεί με με όλα τα είδη βιοφίλτρων.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή τη κατηγορία