Μικροοργανισμοί (Βακτήρια) υποστήριξης Βιολογικής Επεξεργασίας - Βιοενίσχυση - Βιοεξυγίανση

Μικροοργανισμοί (Βακτήρια) υποστήριξης Βιολογικής Επεξεργασίας - Βιοενίσχυση - Βιοεξυγίανση

Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων.
(L.L.M.O.) 

Βακτήρια που προσφέρονται και σε στερεα μορφή για μεγαλύτερες εφαρμογές.

·   Είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά, με εκατοντάδες πετυχημένες εφαρμογές και στην Ελλάδα.

Η χαμηλή τιμή τους διευκολύνει την απόφαση για άμεση δοκιμαστική εφαρμογή.

Τιμή λίτρου 8,90 ευρω.

Το απαραίτητο εργαλείο για όσους ασχολούνται με τα απόβλητα 
<

L i q u i d L i v e M i c r o O r g a n i s m s

ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΡΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ)

 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  –  ΛΥΜΑΤΩΝ

 

1.    Προγράμματα υποστήριξης βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων – λυμάτων - βιοενίσχυσης - βιοεξυγίανσης

    Ε-1

      

·    Αύξηση της απόδοσης της βιολογικής επεξεργασίας (μεγαλύτερη μείωση του BOD5).

·    Γρήγορη εκκίνηση ή επανεκκίνηση της βιολογικής επεξεργασίας.

·    Επαναφορά από διάφορα σοκ της βιολογικής επεξεργασίας.

·    Συνεχής ομαλή λειτουργία της βιολογικής επεξεργασίας.

·    Επιτάχυνση του ρυθμού της βιολογικής δράσης.

·    Αποτελεσματικό και σε απόβλητα με φαινόλες και υδατάνθρακες.

·    Μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.  Ιδιαίτερα εμφανής στις μεγάλες μονάδες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε1 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ

 

         G-1         

·    Διάσπαση των λιπαρών σε απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

·    Εφαρμογή σε βιολογικούς, λιποσυλλέκτες, αποχετεύσεις, βόθρους κ.λ.π.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΠΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΒΟΘΡΩΝ

ΛΙΠΟΠΑΓΙΔΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ν-1

 

·    Αύξηση του βαθμού νιτροποίησης - απονιτροποίησης στους βιολογικούς.

·    Ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό στα ιχθυοτροφεία, ενυδρεία κ.λ.π.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

 
S-1

·    Μείωση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος, έως και 50%. (βιολογικούς, lagoons, λίμνες κ.λ.π)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

 

 

2. Προγράμματα υποστήριξης βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων με υψηλή αλατότητα L.L.M.O. ES & NS: 

Νέα προϊόντα πρωτοποριακής τεχνολογίας. Αντίστοιχα των Ε-1 και Ν-1

 

- Η  μοναδική  λύση  σε  απόβλητα  με  υφάλμυρο  και  θαλασσινό  νερό . 

- Επεξεργασία ιχθυρών, ελλαιών κτλ

- Βιολογικοί Πλοίων

- Απομάκρυνση της αμμωνίας στα ιχθυοτροφεία και ενυδρεία.

ΥΨΗΛΗ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ : ES , NS, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

3.  Προγράμματα  αντιμετώπισης  προβλημάτων  οσμών , λιπαρών, εμφράξεων  σε  λιποσυλλέκτες – αντλιοστάσια – βόθρους – αγωγούς κλπ .: ECOSOCK-G/GELPAC/DRAIN FREE  

 

   Είναι σε μορφή gel, με σπάγκο και έχει ενσωματωμένα:

 

-      Βακτήρια συνεχούς παραγωγής εξωενζύμων.

-      Θρεπτικά (Ν και Ρ).

-      Δεσμευμένο οξυγόνο.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

    §   Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης (αντικατάσταση ανά 6 εβδομάδες έως 3 μήνες).

§   Τοποθετείται απλά χωρίς καμία υποδομή.

§   Έχει απεριόριστο χρόνο αποθήκευσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ DRAIN FREE

 

4.  Προγρ/τα υποστ/ξης  σε Ιχθ/φεία  – Συντ/ση λιμνών , ενυδρείων, συντρ/νιών  κλπ .: L.L.M.O. NL & SL

·   Θεαματική μείωση της οργανικής λάσπης και του αζώτου σε ιχθυοκαλλιέργειες (γλυκού ή αλμυρού νερού), ενυδρεία, λίμνες κλπ. και επαναφορά της αυθεντικής γεύσης του νερού για τα ψάρια.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΝΩΝ : ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Επιπλέον πλεονεκτήματα ΟΛΩΝ των προϊόντων:

 

·   Είναι σε υγρή μορφή, σε φιάλες του 1 γαλονιού, με υψηλότατη συγκέντρωση μικροοργανισμών.

·   Δεν χρειάζονται καμιά προετοιμασία. Ενεργοποιούνται αμέσως με την προσθήκη στα απόβλητα.

·   Δεν χρειάζονται δοσομέτρηση.  Προστίθενται όπως είναι μία φορά την ημέρα ή μία φορά την εβδομάδα στην δεξαμενή αερισμού ή όπου χρειάζεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δίδεται.

 

                           L.L.M.O.:  ΤΟ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ  ΓΙΑ  ΚΑΘΕ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ                    

Συμβουλευθείτε τους έμπειρους Τεχνικούς μας για τις εφαρμογές και ζητείστε τα ειδικά φυλλάδια των προϊόντων

Λίγα λόγια για την General Environmental Science (G.E.S.):

GENERAL ENVIRONMENTAL SCIENCE (G.E.S.)

 

H G.E.S. από το 1974 είναι η κορυφαία Αμερικανική παραγωγός εταιρεία σε μικροοργανισμούς για την προσθήκη σε εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η φιλοσοφία της G.E.S. ήταν να συνδυάσει τους τομείς της μικροβιολογίας, της περιβαλλοντικής επιστήμης και της μηχανικής, προκειμένου να δημιουργήσει καινοτόμες και αποδοτικές λύσεις στα πολύπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Τις τελευταίες δεκαετίες η G.E.S., μέσα από συνεχείς έρευνες και εφαρμογές, βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνικών εφαρμογής των.

 

Το γεγονός αυτό την έχει αναδείξει σε ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά εφαρμογών βιοτεχνολογίας για τον έλεγχο της ρύπανσης των αποβλήτων.

 

Στην εταιρία G.E.S. έχουν απονεμηθεί τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α.:

 

  1. «Αύξηση της διαλυτότητας των οργανικών ουσιών στην επεξεργασία των αποβλήτων» #4 882 059
  2. «Επεξεργασία αποβλήτων με βακτηριακά προσθετικά» #4 673 505
  3. «Πολυμερές gel εμπεριέχον βακτήρια για την επεξεργασία αποβλήτων» #5 284 587
  4. «Μέθοδος για την διατήρηση των βακτηρίων σε ύπνωση και την δυνατότητα ενεργοποίησης και αναπαραγωγής των #3 963 576

 

Η G.E.S. έχει αναπτύξει και κατοχυρώσει μια διαδικασία παραγωγής και εμφιάλωσης μικροοργανισμών,  που επιτρέπει την διατήρησή των σε ύπνωση μέσα σε υγρό διάλυμα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.  Η ενεργοποίηση των μικροοργανισμών επιτυγχάνεται σε βαθμό σχεδόν 100% μόλις βρεθούν στις δεξαμενές της βιολογικής επεξεργασίας.

 

Η τεχνολογία των  Liquid Live Micro Organisms (L.L.M.O.) είναι η πρακτική εφαρμογή μιας τεράστιας βιολογικής ανακάλυψης.

 

Τα L.L.M.O. αποτελούν μίγμα αρκετών επιλεγμένων ειδών σαπροφυτικών βακτηρίων, τα οποία επιταχύνουν την διάσπαση των οργανικών ουσιών στους βιολογικούς καθαρισμούς.  Τα L.L.M.O. περιέχουν αερόβια και αναερόβια βακτήρια, διασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη απόδοση κάτω από διάφορες συνθήκες της εγκατάστασης.

 

Ο κατάλογος των προϊόντων της G.E.S. εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα προϊόντα, περιλαμβανομένης και μιας νέας σειράς με βάση το gel, καθώς επίσης και μια σειρά άλλων εξειδικευμένων προϊόντων βιοτεχνολογίας και σε μορφή σκόνης.

 

Η τεχνολογία GelPac εφαρμόζεται συγκρατώντας τα βακτήρια σε ένα gel υλικό, που τα απελευθερώνει σταδιακά. Όταν το GelPac βυθίζεται σε υγρό, το gel διαλύεται σταδιακά και απελευθερώνει GelPac βακτήρια στην ροή των αποβλήτων.  Τα GelPac συνήθως αντικαθίστανται μία φορά τον μήνα.  Υπάρχουν πέντε είδη GelPac, επομένως  υπάρχει ένα είδος GelPac κατάλληλο για να καλύπτει σχεδόν κάθε ειδικό πρόβλημα αποβλήτων.

 

H G.E.S. παρέχει υψηλή διεξοδική εκπαίδευση στους αντιπροσώπους της, εξασφαλίζοντας έτσι στην EUROMARKET τις προϋποθέσεις να προσφέρει σίγουρες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της.

Η EUROMARKET με την συνεργασία της G.E.S., διασφαλίζει στους πελάτες της υψηλού επιστημονικού επιπέδου λύσεις που λειτουργούν.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

         
Περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας:

General Environmental Science: LLMO

;

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή τη κατηγορία