Μικροοργανισμοί (Βακτήρια) υποστήριξης Βιολογικής Επεξεργασίας - Βιοενίσχυση - Βιοεξυγίανση

Μικροοργανισμοί (Βακτήρια) υποστήριξης Βιολογικής Επεξεργασίας - Βιοενίσχυση - Βιοεξυγίανση

Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων - λυμάτων.

Βακτήρια που προσφέρονται σε υγρή και σε στερεά μορφή για εφαρμογές.

Είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά, με εκατοντάδες επιτυχημένες εφαρμογές και στην Ελλάδα.

Η χαμηλή τιμή τους διευκολύνει την απόφαση για άμεση δοκιμαστική εφαρμογή.

Το απαραίτητο εργαλείο για όσους ασχολούνται με τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων – αποβλήτων.

 

Live Liquid Micro Organisms (L.L.M.O.):

ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΩΕΝΖΥΜΩΝ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΛΥΜΑΤΩΝ

 

 1. Μικρο-οργανισμοί Υποστήριξης Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων – Λυμάτων

Ε-1

Αύξηση της απόδοσης της βιολογικής επεξεργασίας (μεγαλύτερη μείωση του BOD5).

Σταθερή λειτουργία και απόδοση.

Διατήρηση υγιούς βιομάζας.

Γρήγορη εκκίνηση ή επανεκκίνηση της βιολογικής επεξεργασίας.

Επαναφορά από διάφορα σοκ της βιολογικής επεξεργασίας.

Εξουδετέρωση των οσμών.

Αποτελεσματικό και σε απόβλητα με φαινόλες και υδατάνθρακες.

Μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.  Ιδιαίτερα εμφανής στις μεγάλες μονάδες.

G-1

Διάσπαση των λιπαρών σε απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και εξουδετέρωση των οσμών.

Εφαρμογή σε βιολογικούς, λιποσυλλέκτες, αποχετεύσεις, βόθρους αντλιοστάσια κ.λ.π.

Ν-1

Αύξηση του βαθμού νιτροποίησης – απονιτροποίησης = απομάκρυνση του αζώτου.

Εξοικονόμηση χώρου και ενέργειας και αύξηση της απόδοσης.

S-1

Μείωση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος, έως και 50%. (βιολογικούς, lagoons, λίμνες κ.λ.π).

Διάσπαση πρωτεϊνών, κυτταρινών, λιπιδίων, αμινών, αμύλου, κλπ.

ES & NS

Για απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα σε χλωριόντα.

Π.χ. απόβλητα ιχθυηρών, επεξεργασία ελιάς, βιολογικοί πλοίων κλπ.

EcoBac

Τα προϊόντα Ε-1, G-1, S-1 διατίθενται και σε στερεά μορφή (σκόνης) για μεγάλες εγκαταστάσεις.

 

 1. Μικρο-οργανισμοί ECOSOCK για προβλήματα βιολογικών, λιποσυλλεκτών, οσμών, αντλιοστασίων, αποχετεύσεων και βόθρων

ECOSOCK

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

 • Είναι σε μορφή σκόνης σε ειδικούς σάκους με σπάγκο και έχουν ενσωματωμένα:
  • Βακτήρια συνεχούς παραγωγής εξωενζύμων
  • Επιλεγμένα θρεπτικά
  • Δεσμευμένο οξυγόνο
 • Αποδίδουν σταδιακά το περιεχόμενό τους.
 • Έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης (αντικατάσταση ανά 6 εβδομάδες).
 • Τοποθετούνται απλά χωρίς καμία υποδομή ή προετοιμασία.
 • Έχουν απεριόριστο χρόνο αποθήκευσης.
 • Μειώνουν σημαντικά το BOD5 και τη βιολάσπη.
 • Μειώνουν την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 

 

Η εφαρμογή τους είναι απλή—αποτελεσματική—οικονομική

 

Το ECOSOCK εφαρμόζεται στα συστήματα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων-αποβλήτων για:

· Την βελτίωση της απόδοσης (μείωση του BOD5)

· Την μείωση της παραγόμενης βιοϊλύος

· Την διάσπαση των λιπών

· Την εξουδετέρωση των οσμών

 

Το ECOSOCK είναι ένα αυτοδύναμο προϊόν και εφαρμόζεται και για τη διάσπαση των λιπών και την εξουδετέρωση των οσμών σε :

· Βιολογικούς

· Βόθρους

· Λιποσυλλέκτες

· Αντλιοστάσια

· Φρεάτια

· Αποχετεύσεις κ.λ.π.

 

Το ECOSOCK περιέχει:

 

· Τρία είδη βακτηρίων συνεχούς παραγωγής εξωενζύμων

· Σύνθεση των απαιτούμενων θρεπτικών

· Ένα μοναδικό μίγμα σταδιακής απελευθέρωσης οξυγόνου που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ανταγωνιστικό προϊόν

 

Το προϊόν ECOSOCK είναι μη διαβρωτικό , μη ερεθιστικό και είναι 100% βιοδιασπώμενο.

Το προϊό ECOSOCK έχει απεριόριστο χρόνο ζωής.

Είναι υγροσκοπικό και κάτω από κανονικές συνθήκες υγροποιείται και γίνεται λειτουργικό μετά από 24 ώρες παραμονής στο υγρό.

 

Το προϊόν ECOSOCK μπορεί να εφαρμοστεί σε φρεάτια ή δεξαμενές, αρκεί να είναι μέσα στο υγρό και σε σημείο όπου υπάρχει ροή ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ανάμιξη.

Ο σπάγκος που διαθέτει παρέχει την ευχέρεια της πρόσδεσης και εφαρμογής στο καλύτερο σημείο.

 

Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται παραστατικά μια ενδεικτική εφαρμογή για 3 μήνες. Ο κάθε σάκος διαρκεί έως 45 ημέρες και η αντικατάσταση γίνεται κάθε 30 ημέρες.

 

Το ECOSOCK είναι ένα μοναδικό προϊόν και παρέχει μια διαρκή και σταθερή παραγωγή και απελευθέρωση ενζύμων.

Τα ενσωματωμένα στο ECOSOCK θρεπτικά και οξυγόνο δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για τα βακτήρια ώστε να παράγουν διαρκώς τα εξωένζυμα.

 

Αυτή η συνθήκη κάνει το προϊόν αυτό μοναδικό.

Προτείνεται στους χρήστες να εφαρμόζουν όλο το χρόνο το σταθερό πρόγραμμα υποστήριξης ECOSOCK.

Έχει αποδειχτεί ότι είναι ευκολότερο και αποτελεσματικότερο από το να πραγματοποιούν εκκινήσεις και παύσεις.

 

 

 1. Μικροοργανισμοί Εξυγίανσης σε Ιχθυοτροφεία, Λίμνες, Ενυδρεία, Σιντριβάνια κλπ.

NL & SL

 • Εξάλειψη στις άλγες.
 • Θεαματική μείωση της οργανικής λάσπης και του αζώτου σε ιχθυοκαλλιέργειες (γλυκού ή αλμυρού νερού), ενυδρεία, λίμνες κλπ. και επαναφορά της αυθεντικής γεύσης του νερού για τα ψάρια.

Προ L.L.M.O.                                     Μετά L.L.M.O.

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ LLMO E1 G1 S1

 

 1. Για αστικά λύματα:

Ανά 100m3 λύματα ημερησίως (400 άτομα) x 65gr BOD5 /άτομο/ημέρα: 1 φιάλη LLMO/εβδομάδα.

Προτείνεται η εβδομαδιαία δόση να διαιρείται σε δύο ημέρες.

Μισή φιάλη Δευτέρα, μισή φιάλη Πέμπτη, μετά από ανακίνηση της φιάλης ώστε να αναδεύεται το περιεχόμενό της.

Για άλλες παροχές η δόση διαμορφώνεται αναλογικά.

Π.χ. για 150 m3/ημέρα η εβδομαδιαία δόση είναι 1 ½  φιάλη κ.ο.κ.

 

 

 1. Για βιομηχανικά απόβλητα:

8-10ml LLMO/kg BOD5/ .

Η αντίστοιχη προσθήκη μπορεί να γίνεται ανά δύο ή τρείς ημέρες.

Μετά από δύο έως τρείςμήνες, η δόση ενδεχομένως να μειωθεί, ιδιαίτερα εάν υπάρχει αεριζόμενη εξισορρόπηση και δεν παρεμβάλλεται κροκίδωση και καθίζηση.

 

Επίσης, η εβδομαδιαία προσθήκη μπορεί να γίνεται μία φορά την εβδομάδα.

Π.χ. Ημερήσια παροχή 200 m3x BOD5 1000mg/λίτρο=200kg BOD5/ημέρα.

Η δόση LLMO: 200kg BOD5 x 10ml LLMO=2 λίτρα LLMO/ημέρα.

Προτείνουμε ως βέλτιστη δόση Δευτέρα και Πέμπτη από 7 λίτρα κάθε φορά.

Τα LLMO προστίθενται χωρίς καμία προετοιμασία στην αεριζόμενη δεξαμενή εξισορρόπησης ή στην δεξαμενή αερισμού.

 

Υπερβάσεις στις δοσολογίες λειτουργούν θετικά.

 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ LLMO Ν1

Για δεξαμενή αερισμού με χρόνο παραμονής μεγαλύτερο από 24 ώρες: 16mg/λίτρο/εβδομάδα.

Για δεξαμενή αερισμού με χρόνο παραμονής 12-24 ώρες:20mg/λίτρο/εβδομάδα.

Για δεξαμενή αερισμού με χρόνο παραμονής 6-12 ώρες:24mg/λίτρο/εβδομάδα.

Πχ 300m3/ημέρα με 24 ώρες χρόνο παραμονής : 300m3x20mg/λίτρο/εβδομάδα=6l N1/εβδομάδα.

Προτείνεται η εβδομαδιαία δόση να δίνεται σε 3 ημέρες.

Πχ Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από 2 λίτρα κάθε φορά.

Εάν χρησιμοποιείται bioreactor η δόση μειώνεται κατά 50%.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECOSOCK

 

 1. Για αστικά λύματα:

Οι δόσεις είναι:

 • 1 τεμάχιο MODEL I /μήνα για 16kg BOD5/ημέρα ή 250 άτομα ή 65m3/ημέρα
 • 1 τεμάχιο MODEL II /μήνα για 40kg BOD5/ημέρα ή 625 άτομα ή 156m3/ημέρα
 • 1 τεμάχιο MODEL III /μήνα για 65kg BOD5/ημέρα ή 1000 άτομα ή 250m3/ημέρα

Για μικρότερες, ενδιάμεσες, μεγαλύτερες φορτίσεις μπορείτε να κάνετε συνδυασμούς των παραπάνω models.

Π.χ.  α) Για 500 άτομα (125m3/ημέρα ή 32,5kg BOD5/ημέρα) η μηνιαία δόση μπορεί να είναι 2 τεμάχια MODEL I ή 1 τεμάχιο MODEL II

         β) Για 1500 άτομα (375m3/ημέρα ή 97,5kg BOD5/ημέρα) η μηνιαία δόση μπορεί να είναι 1 τεμάχιο MODEL III και 1 τεμάχιο MODEL II

 

 1. Για βιομηχανικά απόβλητα:

Οι δόσεις είναι:

 • 1 τεμάχιο MODEL I /μήνα /16kg BOD5/ημέρα
 • 1 τεμάχιο MODEL II  /μήνα /40kg BOD5/ημέρα
 • 1 τεμάχιο MODEL III /μήνα/65kg BOD5/ημέρα

Π.χ. Εάν έχουμε ημερήσια παροχή 200 m3 x BOD5 1000mg/λίτρο=200 kg BOD5/ημέρα η δόση είναι

 

 1. Για μεγάλες εφαρμογές

Για μεγάλες εφαρμογές σε βιομηχανίες ή πόλεις, ζητήστε μας να σας δώσουμε πρόγραμμα ειδικών εφαρμογών με μικροοργανισμούς σε στερεά μορφή(σκόνη).

 

Παρατήρηση: Σε όλα τα προγράμματα βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει επαρκές οξυγόνο (DO 2-4 mg/l), επάρκεια θρεπτικών (BOD5 100 : ΤΝ 5 : TP 1) και φυσικά ουδέτερο pH 6-9.

 

 

L.L.M.O.: ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Συμβουλευτείτε τους έμπειρους Τεχνικούς μας και ζητείστε τα ειδικά φυλλάδια ανά προϊόν και εφαρμογή.

 

Λίγα λόγια για την G.E.S. (General Environmental Science) / TLC:

GENERAL ENVIRONMENTAL SCIENCE (G.E.S.) / TLC Products for Aquatic Systems

 

H G.E.S./TLC από το 1974 είναι η κορυφαία Αμερικανική παραγωγός εταιρεία σε μικροοργανισμούς για την προσθήκη σε εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Η φιλοσοφία της G.E.S / TLC. ήταν να συνδυάσει τους τομείς της μικροβιολογίας, της περιβαλλοντικής επιστήμης και της μηχανικής, προκειμένου να δημιουργήσει καινοτόμες και αποδοτικές λύσεις στα πολύπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Τις τελευταίες δεκαετίες η G.E.S. / TLC, μέσα από συνεχείς έρευνες και εφαρμογές, βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνικών εφαρμογής των.

 

Το γεγονός αυτό την έχει αναδείξει σε ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά εφαρμογών βιοτεχνολογίας για τον έλεγχο της ρύπανσης των αποβλήτων.

 

Στην εταιρία G.E.S. έχουν απονεμηθεί τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α.:

 

 1. «Αύξηση της διαλυτότητας των οργανικών ουσιών στην επεξεργασία των αποβλήτων» #4 882 059
 2. «Επεξεργασία αποβλήτων με βακτηριακά προσθετικά» #4 673 505
 3. «Πολυμερές gel εμπεριέχον βακτήρια για την επεξεργασία αποβλήτων» #5 284 587
 4. «Μέθοδος για την διατήρηση των βακτηρίων σε ύπνωση και την δυνατότητα ενεργοποίησης και αναπαραγωγής των #3 963 576

 

Η G.E.S. έχει αναπτύξει και κατοχυρώσει μια διαδικασία παραγωγής και εμφιάλωσης μικροοργανισμών,  που επιτρέπει την διατήρησή των σε ύπνωση μέσα σε υγρό διάλυμα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.  Η ενεργοποίηση των μικροοργανισμών επιτυγχάνεται σε βαθμό σχεδόν 100% μόλις βρεθούν στις δεξαμενές της βιολογικής επεξεργασίας.

 

Η τεχνολογία των Liquid Live Micro Organisms (L.L.M.O.) είναι η πρακτική εφαρμογή μιας μακροχρόνιας βιολογικής έρευνας.

 

Τα L.L.M.O. αποτελούν μίγμα αρκετών επιλεγμένων ειδών βακτηρίων, τα οποία επιταχύνουν την διάσπαση των οργανικών ουσιών στους βιολογικούς καθαρισμούς.  Τα L.L.M.O. περιέχουν αερόβια και αναερόβια βακτήρια, διασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη απόδοση κάτω από διάφορες συνθήκες της εγκατάστασης.

 

Ο κατάλογος των προϊόντων της G.E.S. / TLC εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα προϊόντα, όπως το ECOSOCK, Septic Medic, Pond Perfect, κλπ.

 

H G.E.S. / TLC παρέχει υψηλή διεξοδική εκπαίδευση στους αντιπροσώπους της, εξασφαλίζοντας έτσι στην EUROMARKET τις προϋποθέσεις να προσφέρει σίγουρες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της.

Η EUROMARKET με την συνεργασία της G.E.S. / TLC, διασφαλίζει στους πελάτες της υψηλού επιστημονικού επιπέδου λύσεις που λειτουργούν.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

         
Περισσότερες πληροφορίες στα Αγγλικά μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας:

General Environmental Science: LLMO

;

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή τη κατηγορία