Μεμβράνες MBR (Κοίλης ίνας) για επεξεργασία αποβλήτων

Μεμβράνες MBR (Κοίλης ίνας) για επεξεργασία αποβλήτων

 

Μεμβράνες κοίλης ίνας για εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και νερού

 

Για μονάδες επεξεργασίας MBR

 

Πάνω από 3600 εφαρμογές παγκοσμίως, μέχρι το 2015

 

 

Πλεονεκτήματα:

 

Δεν χρειάζεται αποστράγγιση δεξαμενής μεμβρανών

 

Δομή υψηλής διαπερατότητας για ανάδρομη παλμική ροή χημικού διαλύματος

Μόνο CIP (επιτόπιος καθαρισμός), χωρίς αποστράγγιση δεξαμενής

 

 

 

Δεν χρειάζεται αντίστροφη πλύση

 

Δομή χαμηλής επικάθισης ιλύος

Μόνο φίλτρανση και αναμονή

Απλό σύστημα και υψηλός ρυθμός απόδοσης

 

 

Δυνατότητα εγκατάστασης των μεμβρανών

 

Στη δεξαμενή αερισμού ή σε χωριστή δεξαμενη

 

Εξοικονόμηση ενέργειας

 

Εχοντας χαμηλότερες απαιτήσεις αερισμού καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για να πετύχει τις ίδιες αποδόσεις.

 

 

Εύκολη αποθήκευση

 

Επιφάνειες υδροφιλικής μεμβράνης κάτω από ξηρές συνθήκες

Εύκολη διαχείριση και θέση σε λειτουργία συστήματος

Χρόνος αποθήκευσης μέχρι 36 μήνες

 

 

Ευκολία αντικατάστασης μεμονωμένων στοιχείων σε περίπτωση ανάγκης

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΣΥΓΚΡΙΣΗ STERAPORETM με Συστήματα Μεμβράνης Επιπέδου Φύλλου
  Mitsubishi RAS KU M
Photo
Τύπος Κοίλης Ινας Επίπεδο Φύλλο Επίπεδο Φύλλο
Υλικό
 
PVDF PE PES
Διαμετρήμα Πόρων 0.05μm 0.2μm 0.04μm
Επιφάνεια
 
40m2/Στοιχείο 0.8m2/Φύλλο 480m2/Κασσέτα
2,400m2/Στοιχείο

320m2/Στοιχείο

1.920m2/Στοιχείο

Αριθμός στοιχείων 60 τεμ 400 τεμ 4 Κασσέτες
Ροή μέχρι 33 LMH μέχρι 25 LMH μέχρι 27.8 LMH
Δυναμικότητα 1,900m3/d 200m3/d 1,300m3/d
SADm 0.11m3/m2/hr 0.38 - 0.56m3/m2/hr 0.35m3/m2/hr

 

 

 

Εχοντας χαμηλότερες απαιτήσεις αερισμού καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για να επιτύχει τις ίδιες αποδόσεις.

 

Σύγκριση Κατανάλωσης Ενέργειας Στοιχείο Mitsubishi Αλλο στοιχείο επιπέδου Φύλλου (Μ)
Απαιτήσεις Αερισμου
Κατανάλωση Ενέργειας

 

 

Τεχνολογία που απαιτεί μικρότερη επιφάνεια συγκριτικά με άλλες υπάρχουσες μεμβράνες, μειώνοντας τα ζητούμενα έργα υποδομής (δεξαμενές κτλ)

 

Σύγκριση Απαιτούμενου Χώρου Στοιχείο Mitsubishi Αλλο στοιχείο επιπέδου Φύλλου (Ku)

Απαιτήσεις Επιφανείας

Δεξαμενής

Απαιτούμενα Στοιχεία

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή τη κατηγορία