Λοβοειδείς Φυσητήρες Αέρα

Λοβοειδείς Φυσητήρες Αέρα

Διατίθενται σε μεγάλη γκάμα καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα πιέσεων και παροχών.

- Είναι τριών λοβών και στιβαρής κατασκευής.
- Μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα.
- Κατασκευάζονται κάτω από διεθνή πρότυπα.
- Διατίθενται με ελεύθερο άξονα ή σε πλήρη συγκροτήματα.
- Χρησιμοποιούνται για εφαρμογή όπως και οι φυγοκεντρικοί αλλά και σε μεγαλύτερες πιέσεις.