Κοχλιωτές Αντλίες Προοδευτικής Κοιλότητας - Monopumps

Κοχλιωτές Αντλίες Προοδευτικής Κοιλότητας - Monopumps

Κοχλιωτές αντλίες κατάλληλες για άντληση μιας τεράστιας γκάμας υγρών χαμηλού και υψηλού ιξώδους

NOVA ROTORS