Επιφανειακοί Αεριστήρες

Επιφανειακοί Αεριστήρες

- Είναι κατασκευασμένοι από fiber glass με ενσωματωμένο ανοξείδωτο σκελετό.
- Διαθέτουν turbo διατομή η οποία μεγιστοποιεί την απόδοσή τους.
- Διατίθενται με μειωτήρες PLANETARY, COAXIAL ή PARALLEL AXIS σε χαμηλές ή υψηλές στροφές ή με δύο ταχύτητες.
- Μπορούν να εγκατασταθούν σε σταθερές γέφυρες ή σε ειδικούς πλωτήρες.
- Eίναι εύκολοι στην εγκατάσταση και συντήρηση.
- Παρέχουν υψηλότατες αποδόσεις σε σε σύγκριση με άλλους επιφανειακούς αεριστήρες.