Εμβαπτιζόμενοι Αεριστήρες

Εμβαπτιζόμενοι Αεριστήρες

- Εμβαπτιζόμενοι αεριστήρες (AIRGET-ECOGET).
- Εμβαπτιζόμενοι αεριστήρες υψηλής απόδοσης σε Ο2.
- Είναι η ιδανική λύση για τις περιπτώσεις που ο θόρυβος είναι προβληματικός.
- Είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και χυτοσίδηρο.
- Μερικά από τα πλεονεκτήματά των είναι:
Αερισμός με υψηλές φυσαλίδες και μεγάλες αποδόσεις σε Ο2.
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση.
Είναι αθόρυβοι.
Ανοξείδωτη κατασκευή για την προστασία από διαβρώσεις και εξασφάλιση μεγάλου χρόνου ζωής.

- Μερικές από τις εφαρμογές είναι:
Παροχή οξυγόνου σε πάσης φύσης δεξαμενές όπως δεξαμενή εξισορρόπησης, βιολογικής επεξεργασίας υγρών, καθαρών κ.τ.λ. 
Ομογενοποίηση υγρών
Επίπλευση λαδιών και λιπαρών κ.τ.λ.