Βιολογική εξουδετέρωση οσμών

Βιολογική εξουδετέρωση οσμών

Εξουδετέρωση των οσμών στα υγρά με βιολογική δράση, βάσει των προγραμμάτων Live Liquid Micro Organisms (L.L.M.O.) Εξουδετέρωση των οσμών σε: - Μονάδες βιολογικής επεξεργασίας - Φρεάτια λυμάτων - Αγωγούς λυμάτων Βόθρους - Λιποσυλλέκτες κ.λ.π.