• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ - ΝΕΡΩΝ

  • ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MBR - MITSUBISHI

  • TRICKLING FILTER MEDIA - ENEXIO

  • ΒΙΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MBBR

  • LAMELLA SEPARATOR - ENEXIO

  • ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Live Liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) - G.E.S. 

  • ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7. Αυτόματες Μονάδες Προετοιμασίας Υγρού Πολυηλεκτρολύτη

- Πλήρως ανοξείδωτες - Πλήρης για αυτόματη λειτουργία - Με ή χωρίς σύστημα δοσομέτρησης - Τελευταίας τεχνολογίας για ασφαλή και ευέλικτη λειτουργία Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε το www.tecknofanghi.it

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Οι μονάδες αυτές παράγονται σε δύο μοντέλα, ένα για την προετοιμασία 2000 l/h διαλύματος και ένα για την παραγωγή 6000 l/h. Η διαδικασία λειτουργίας ελέγχεται μέσω ενός ψηφιακού χειριστηρίου με οθόνη, και γίνεται με την εξής σειρά: -Αρχικά το νερό διέρχεται από μια μονάδα ελέγχου νερού, όπου ρυθμίζεται η ποσότητα και η πίεσή του. Ύστερα περνάει από ένα στατικό αναδευτήρα, όπου και γίνεται η πρώτη του επαφή με το μίγμα. -Το μίγμα δοσομετρείται από μια ειδική αντλία υψηλού ιξώδους (55000 cps) με μεταβλητή ροή. -Στο στάδιο αυτό το διάλυμα νερού/πολυηλεκτρολύτη εισέρχεται στην δεξαμενή παραμονής και αποθήκευσης, από όπου απομακρύνεται προς το σημείο χρήσης. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται το λιγότερο σε 20 λεπτά, για την επαρκή παραμονή ακόμα και των πιο "δύσκολων" μιγμάτων. Ο αισθητήρας επιπέδου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην δεξαμενή παραμονής και αποθήκευσης, ελέγχει για την σωστή λειτουργία και ειδοποιεί όταν χρειάζεται. Τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένα σπό ανοξείδωτο ατσάλι 304.