• ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΛΥΜΑΤΩΝ - ΝΕΡΩΝ

  • ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MBR - MITSUBISHI

  • TRICKLING FILTER MEDIA - ENEXIO

  • ΒΙΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MBBR

  • LAMELLA SEPARATOR - ENEXIO

  • ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (Live Liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) - G.E.S. 

  • ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3. Οριζόντιοι Δύναμικοί Παχυντές Περιστρεφόμενου Τυμπάνου, με κοχλία συμπίεσης

Οι παχυντές SCRUDRAIN κατασκευασμένοι από την TEKNΟFANGHI είναι η μοντέρνα και οικονομική λύση στην πάχυνση της λάσπης. Οι παχυντές λάσπης χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές μονάδες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Tοποθετούνται πριν από τις φιλτρόπρεσες, belt presses και μονάδες φυγοκέντρισης για την αύξηση της περιεκτικότητας της λάσπης πριν από την τελική αφυδάτωση. Οι παχυντές λάσπης χρεισιμοποιούνται για την αύξηση της περιεκτικότητας της λάσπης πριν από αντιδραστήρα βιοαερίου, ενδυναμώνοντας έτσι την χρήση μικρότερων αντιδραστήρων βιοαερίου. Άλλες εφαρμογές είναι για την μείωση του όγκου της λάσπης πριν την διοχέτευσή της σε κλίνες ξήρανσης ή την χρησιμοποίηση της στην γεωργία. Αυτή η μονάδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση χοντρών υλικών όπως ινών σε υφαντουργίες. Οι παχυντές λάσπης SCRUDRAIN μπορούν να χειρισθούν από μερικά m3/h εως το μέγιστο 60 m3/h, ανάλογα με τον τύπο της λάσπης και περιεχόμενο ξερών στερεών. Η μεταβολλή της ταχύτητας του κοχλία Αρχιμήδη επιτρέπει την προσαρμογή της συγκέντρωσης της παχυμένης λάσπης και ελαχιστοποιεί την χρήση του πολυηλεκτρολύτη ανάλογα με τις απαιτήσεις. Γενικά, λάσπη με 0,5-3% μπορεί να παχυνθεί εως 5-15% DS. Όλα τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304.

 

Μοντέλο AD04C AD06C AD04D AD06D
Διάμετρος Κοχλία Αρχιμήδη 1x400 mm 1x600 mm 2x400 mm 2x600 mm
Μέγιστη παροχή m3/h* 10 - 20 15 - 30 20 - 40 30 - 60
Thickener drive (kW) 0,35 0,75 0,7 1,5
Αντλία πλυσίματος (kW) 1,1 1,1 1,1 1,1
Βάρος (kg.) 350 450 550 800

 

*Η μέγιστη παροχή εξαρτάται από τον τύπο της λάσπης και την συγκέντρωση D.S.