• Σύγχρονο Εργοστάσιο Παραγωγής

  • Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Υπηρεσίες

H EUROMARKET δεν εμπορεύεται μόνο εξοπλισμό .

Προσφέρει διαρκή τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση

• Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας
• Εκπαίδευση για την ορθή χρήση και συντήρηση
• Υποστήριξη για τις επισκευές
• Προμήθεια ανταλλακτικών
• Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

Προσφέρει συγχρόνως την πολυετή και πλούσια εμπειρία της
για την επιλογή των κατάλληλων μηχανημάτων, για βέλτιστες
τεχνοοικονομικές λύσεις ανά εφαρμογή.

Η ΕUROMARKET προσφέρει:

• Πλήρη σειρά μηχανημάτων - οργάνων - προϊόντων
• Ποιότητα εξοπλισμού και υπηρεσιών
• Έμπειρα συνεργεία επισκευών
• Ικανά αποθέματα ανταλλακτικών
• Γρήγορη εξυπηρέτηση
• Ανταγωνιστικές τιμές