• Σύγχρονο Εργοστάσιο Παραγωγής

 • Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

 • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

 • Trickling Filter Media - ENEXIO

 • Βιοφορείς για MBBR

 • Lamella separator - Enexio

 • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Μικροοργανισμοί Υποστήριξης Βιολογικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων - Λυμάτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ε-1
 • Αύξηση της απόδοσης της βιολογικής επεξεργασίας (μεγαλύτερη μείωση του BOD5).
 • Γρήγορη εκκίνηση της βιολογικής επεξεργασίας. Επαναφορά από τοξικά σοκ.
 • Συνεχής ομαλή λειτουργία της βιολογικής επεξεργασίας.
 • Αποτελεσματικό και σε απόβλητα με φαινόλες και υδατάνθρακες.
 • Μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα εμφανής στις μεγάλες μονάδες.
G-1
 • Διάσπαση των λιπαρών σε απόβλητα με υψηλή περιεκτικότητα.
 • Εφαρμογή σε βιολογικούς, λιποσυλλέκτες, αποχετεύσεις, βόθρους κ.λ.π.
N-1
 • Αύξηση του βαθμού νιτροποίησης - απονιτροποίησης στους βιολογικούς.
 • Ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό στα ιχθυοτροφεία, ενυδρεία κ.λ.π.
S-1
 • Διάσπαση πρωτεϊνών, κυτταρινών, λιπιδίων, αμινών, αμύλου κλπ.
 • Μείωση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος, έως και 50%.
 • Μείωση του κόστους αφυδάτωσης της ιλύος, εμφανής ιδιαίτερα στις μεγάλες μονάδες.
GELPAC DRAIN FREE
 • Βιολογικός τρόπος καθαρισμού των αποχετευτικών αγωγών, αντλιοστασίων, λιποπαγίδων κλπ. από λίπη και άλλες οργανικές ουσίες.
 • Δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα ή παροχή νερού.

 

Επιπλέον πλεονεκτήματα:

 • Είναι σε υγρή μορφή, σε φιάλες του 1 γαλονιού, με υψηλότατη περιεκτικότητα μικροοργανισμών.
 • Δεν χρειάζονται καμιά προετοιμασία. Ενεργοποιούνται αμέσως με την προσθήκη στα απόβλητα.
 • Δεν χρειάζονται δοσομέτρηση. Προστίθενται όπως είναι μία φορά την ημέρα ή μία φορά την εβδομάδα στην δεξαμενή αερισμού ή όπου χρειάζεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δίδεται.
 • Είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά, με εκατοντάδες πετυχημένες εφαρμογές και στην Ελλάδα.
 • Η χαμηλή τιμή τους διευκολύνει την απόφαση για άμεση δοκιμαστική εφαρμογή.

κωδικός προϊόντος: LLMO

Συνδεδεμένα Αρχεία

E1 Βελτίωση Απόδοσης Επεξεργασίας