• Σύγχρονο Εργοστάσιο Παραγωγής

 • Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

 • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

 • Trickling Filter Media - ENEXIO

 • Βιοφορείς για MBBR

 • Lamella separator - Enexio

 • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Μικροοργανισμοί υποστήριξης βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων υψηλής αλατότητας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

LLMO ES & NS: Νέα προϊόντα πρωτοποριακής τεχνολογίας. Αντίστοιχα των Ε-1 και Ν-1
Η μοναδική λύση σε απόβλητα με υψηλή συγκέντρωση χλωριόντων ακόμη και σε θαλασσινό νερό.
Απομάκρυνση της αμμωνίας στα ιχθυοτροφεία και ενυδρεία.

Επιπλέον πλεονεκτήματα:

 • Είναι σε υγρή μορφή, σε φιάλες του 1 γαλονιού, με υψηλότατη περιεκτικότητα μικροοργανισμών.
 • Δεν χρειάζονται καμιά προετοιμασία. Ενεργοποιούνται αμέσως με την προσθήκη στα απόβλητα.
 • Δεν χρειάζονται δοσομέτρηση. Προστίθενται όπως είναι μία φορά την ημέρα ή μία φορά την εβδομάδα στην δεξαμενή αερισμού ή όπου χρειάζεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα που δίδεται.
 • Είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά, με εκατοντάδες πετυχημένες εφαρμογές και στην Ελλάδα.
 • Η χαμηλή τιμή τους διευκολύνει την απόφαση για άμεση δοκιμαστική εφαρμογή.

Συνδεδεμένα Αρχεία