• Σύγχρονο Εργοστάσιο Παραγωγής

  • Μηχανήματα Επεξεργασίας Αποβλήτων - Λυμάτων

  • Βιομεμβράνες για MBR - Mitsubishi

  • Trickling Filter Media - ENEXIO

  • Βιοφορείς για MBBR

  • Lamella separator - Enexio

  • Μικρο-οργανισμοί - βακτήρια υποστήριξης βιο-επεξεργασίας σε υγρή μορφή (Live liquid Micro-Organisms - L.L.M.O.) της G.E.S. (U.S.A)

Εταιρικό Προφίλ


Η εταιρία EUROMARKET άρχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων - λυμάτων - νερών
κλπ, από το 1978, έχοντας σαν στόχο την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Παρακολουθεί συνεχώς τη διεθνή εξέλιξη της τεχνολογίας και προσφέρει στους πελάτες της εξοπλισμό ποιότητας
προηγμένης τεχνολογίας.

Για το σκοπό αυτό διερευνεί, επιλέγει και εξασφαλίζει τη συνεργασία των πλέον
γνωστών και εξειδικευμένων οίκων του εξωτερικού.

Έτσι, διαθέτει συνεχώς πλήρη σειρά μηχανημάτων, ανταλλακτικών και προϊόντων, ώστε να καλύπτει σφαιρικά
όλες τις ανάγκες των πελατών της, τόσο για τις αστικές όσο και για τις βιομηχανικές εφαρμογές

E U R O M A R K E T δεν εμπορεύεται μόνο εξοπλισμό.

Προσφέρει διαρκή τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση

• Εκπαίδευση για την σωστή λειτουργία και συντήρηση

• Επισκευές

• Ανταλλακτικά

• Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων